آمار کلی

کد ملی: 259540XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گردشگری ایلیا مهر سقالکسار گیلان منشی هییت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون