آمار کلی

کد ملی: 106038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات گردشگری و مسافرتی آسوده سیر فولاد یار عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/27 تا 1397/08/20