آمار کلی

کد ملی: 175718XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراشتاب جنوب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/27 تا کنون
پیشرو کاران نوین شتاب مدیرعامل فعال 1397/01/19 تا کنون