آمار کلی

کد ملی: 454010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیگورات سازان ماد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/04/03 تا کنون