آمار کلی

کد ملی: 007648XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتا شیمی گستر آریا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/18 تا کنون
افرنگ راز کاوان بازرس علی البدل فعال 1394/08/30 تا کنون