آمار کلی

کد ملی: 407127XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع صد واحدی دیار نگین هرمز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/07 تا کنون