آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و صنعتی آمیژه سازه اراک نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/05/13 تا 1390/09/22