آمار کلی

کد ملی: 330933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رویان گستر بهاران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/09 تا کنون
روستایی شهرآباد عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/01/18 تا کنون