آمار کلی

کد ملی: 585988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لنجداران باربری غدیر اروندکنار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/06 تا کنون