آمار کلی

کد ملی: 421836XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی آرایشگران زنانه شهرستان دورود منشی هییت مدیره فعال 1396/10/30 تا کنون