آمار کلی

کد ملی: 541927XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کالای فولاد یاران مبارکه عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/20 تا 1394/11/21