آمار کلی

کد ملی: 237190XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت آرین کبیر پارس بازرس علی البدل فعال 1398/04/29 تا کنون