آمار کلی

کد ملی: 191160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آنا صنعت قرن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/28 تا کنون
تولیدی مبتکران صنعت شفت مدیرعامل فعال 1394/08/21 تا کنون