آمار کلی

کد ملی: 038658XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران جوان پاسارگاد آریان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/02/18 تا کنون