آمار کلی

کد ملی: 515956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رهاب سازه ایراهستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/25 تا کنون
کهن قلعه جنوب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/30 تا کنون