آمار کلی

کد ملی: 146524XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آمیتیس صداقت مبین مدیرعامل فعال 1392/12/13 تا کنون
بازرگانی پیشرو صداقت مبین عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/01 تا کنون