آمار کلی

کد ملی: 272166XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تارا بنای افلاک نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/20 تا کنون