آمار کلی

کد ملی: 049295XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیما ایده آل تجهیز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/21 تا کنون