آمار کلی

کد ملی: 632999XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدفرش نگین سهل آباد فلارد لردگان بازرس اصلی فعال 1396/12/07 تا کنون