آمار کلی

کد ملی: 599994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فن سالار دنا بازرس اصلی فعال 1396/12/15 تا کنون