آمار کلی

کد ملی: 224914XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن صنعت تمیشه بازرس علی البدل فعال 1398/08/09 تا کنون