آمار کلی

کد ملی: 218134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شاخص سازان هزاره سوم نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/11 تا کنون
بازرگانی توسعه سلیم شریف خاورمیانه عضو هیئت مدیره فعال 1392/07/11 تا کنون