آمار کلی

کد ملی: 129264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرخ فر طرفه پارسیان مدیرعامل فعال 1396/03/07 تا کنون