آمار کلی

کد ملی: 659954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه خدمات بازرگانی پارس یوبان شاخص نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/27 تا کنون