آمار کلی

کد ملی: 597910XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حفاظت سبز هامون بازرس علی البدل فعال 1398/07/18 تا کنون
زمرد لاشار منطقه آزاد چابهار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/01 تا کنون