آمار کلی

کد ملی: 116025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهیختگان حامی علم و صنعت عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/14 تا کنون
داده کاوان تمدن پیشرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/16 تا کنون