آمار کلی

کد ملی: 255981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگبری صخره نی ریز عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/29 تا کنون