آمار کلی

کد ملی: 006302XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامان امید مهاجر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/25 تا کنون
کارن اندیش راهبرد آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/16 تا کنون