آمار کلی

کد ملی: 174265XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثریا صنعت نوآوران جوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/03 تا کنون