آمار کلی

کد ملی: 651946XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی و توزیعی سپید دشت عقیق بازرس اصلی فعال 1394/02/22 تا کنون