آمار کلی

کد ملی: 431027XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پولاد عمران آپادانا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/26 تا کنون
توسعه عمران و ابنیه نو اندیشان عضو هیئت مدیره منحل شده 1395/11/11 تا کنون