آمار کلی

کد ملی: 357998XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه های بوشهر دریا بازرس علی البدل فعال 1398/07/04 تا کنون
قاید حساب خبره مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/30 تا کنون