آمار کلی

کد ملی: 456935XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون زنان بازرگان استان سمنان خزانه دار فعال 1398/06/17 تا کنون