آمار کلی

کد ملی: 111143XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نارون پولاد سپاهان بازرس اصلی فعال 1395/03/31 تا کنون