آمار کلی

کد ملی: 169941XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باشگاه فرهنگی ورزشی توفارقان شهرستان آذرشهر عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1398/06/02 تا کنون