آمار کلی

کد ملی: 484975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی خواربار فروشان شهرستان ازنا منشی هییت مدیره فعال 1397/11/17 تا کنون