آمار کلی

کد ملی: 038079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپاهان پلیمر ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/16 تا کنون
شیمیایی پلیمر سپهر اشتهارد عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/15 تا کنون
شیمیایی توسعه بهمن اشتهارد عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/14 تا کنون
صنایع فولاد و چدن بهمن آسیا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/14 تا کنون