آمار کلی

کد ملی: 548986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنا گستر فارس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/22 تا کنون
فنی مهندسی مشاوره ای مه آفرید فارس بازرس اصلی فعال 1397/03/15 تا کنون