آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیر پاستوریزه و فراورده های لبنی کیمیا سراب بازرس علی البدل خارج شده 1389/01/31 تا 1392/08/05