آمار کلی

کد ملی: 128629XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 1

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و ساختمانی سپافریم ایران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/10 تا کنون
ریف ایران رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/04/13 تا 1396/06/12
اصفهان نما عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/11 تا 1398/02/14
صنایع شیمیایی پلیمر ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/10/16 تا 1393/05/12