آمار کلی

کد ملی: 167258XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایمن حصار پویا بازرس علی البدل فعال 1398/06/03 تا کنون