آمار کلی

کد ملی: 259080XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایثار گیل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون
کیلیکا ظفر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/20 تا کنون
کاسپین تجارت ظفر رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/01 تا کنون