آمار کلی

کد ملی: 225989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپنتا جاودان ایرانیان البرز مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1396/04/12 تا کنون
مسکن اعضای مرکز امور مشاوران و وکلا قوه قضاییه استان البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/21 تا کنون