آمار کلی

کد ملی: 221802XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیا کانسار سه هزار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/12/23 تا کنون