آمار کلی

کد ملی: 005335XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید تیرچه و بلوک شهید علیرضا جلالی رئیس هیئت مدیره فعال 1392/11/26 تا کنون