آمار کلی

کد ملی: 209145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی استقلال ساری بازرس علی البدل فعال 1397/10/17 تا کنون
کشاورزی گاوداران شهرستان ساری رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/04/22 تا 1396/02/19
اتحادیه شرکتهای عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/19 تا کنون
اتحادیه صنف محصولات کشاورزی شهرستان ساری بازرس اصلی فعال 1394/07/12 تا کنون