آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نصرالله زاده و شرکا منطقه آزاد انزلی رئیس هیئت مدیره فعال 1392/03/06 تا کنون