آمار کلی

کد ملی: 196011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرا تحلیل گران هوشمند نسیم مدیرعامل فعال 1396/06/04 تا کنون