آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی گیاهان دارویی گل گاو زبان چورت بازرس علی البدل خارج شده 1391/03/25 تا 1397/04/30