آمار کلی

کد ملی: 006970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اصالت اندیشان نیک رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/11 تا کنون
یاقوت بنای ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/10 تا کنون